20170116

SoMeUB2017

 1. SoMe-strategi - Utkast 4/2016 (Schoder/Sirnes/Thaule/Kleivset)
 2. SoMe-kalender - UB-Hjul
 3. UiAs Strategi
 4. UBs Strategi
 5. Studenter i gruppa
 • Årshjul: Del opp året i perioder med fokus på relevante områder og temaer
 • Måneds- eller ukeplaner: Sett opp detaljerte publiseringsplaner per uke eller måned. Disse kan med fordel beskrive tema, målgruppe, handlingsdriver, type innhold (tekst, bilde, film mm) og ansvarlig for publiseringen (hvis dere er flere)

Strategi for innhold

Ideelt sett bør mesteparten av innholdet ligge i skjæringspunktet mellom organisasjonens informasjonsbehov og mottagers interesser.
Viktige ting å tenke over er:
 • Brukerløftet – hvorfor bestemte følgeren seg for å følge dere i utgangspunktet? Sørg for at brukere vil fortsette å se verdien av å lese deres poster i de ulike kanalene.
 • La innholdet være relevant for den type virksomhet dere er. Hvis dere selger sportsutstyr så er nok grunnen til at noen følger dere, at de er interessert i sport og idrett. Vær derfor forsiktig med å poste om alt mulig annet
 • Hvem er i målgruppen, og hva skal den enkelte post oppnå? Tenk igjennom  hvem dere vil henvende dere til, og bestem dere for hva dere vil at posten skal gjøre for mottaker. For eksempel skape en følelse eller lære bort noe som målgruppen setter pris på
 • Hva skal mottaker gjøre med innholdet? Å kunne respondere enkelt og direkte på innholdet er det som først og fremst skiller sosiale og mer tradisjonelle medier. Tenk igjennom hva du vil at mottaker skal gjøre: Like, dele, kommentere, gå videre til dine kanaler for å gjøre noe? Oppfordre til, og legg til rette for engasjement!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar