20170213

Endnote-støtteark

https://www.uis.no/getfile.php/Biblioteket/Logo%20og%20veiledninger/EndNote_FAQ_juni16.pdf

B3 008 9.15 - 11.00

Introduksjon til refereringsverktøyet EndNote. De mest sentrale elementene i programmet blir demonstrert. Dersom du ønsker å følge med på egen maskin underveis, må programmet være installert før kurset. For hjelp, henvend deg til bibliotekskranken i 2. etg mellom 10-14. Kurset blir hovedsakelig demonstrasjon. Grunnet romstørrelse blir det ikke mulig med individuell veiledning underveis i kurset.

Mac

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar