20190102

2. januar World Introvert Day

2. januar er Verdensdagen for introverte! - Dagen for alle sky og innadvendte, som trives best når vi retter oppmerksomheden mod vårt indre. Dagen feires naturlig nok i ensomhed 😂 Heile ⅓ av mennskeheden får energi av sligt, mens for de ⅓ som er udadvendte, er dette er skikkelig ensomt - og slidsomt. På den internasjonale innadvendtdagen kan man for eksempel reflektere over hvordan man selv best lader batterian; sammen med andre, eller aleine? Eller, sier du som de siste ⅓ ja takk, begge delår? Sjekk ud World Introvert Day på introvertday.org og nyd det som gir energi for deg 🔋⚡️🌾💚

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar