20200327

Korona og ordene


I 2019 kåret Språkrådet «klimabrøl» til årets ord, i 2017 var det «falske nyheter» som gikk av med førsteplassen. I 2020 blir kanskje nyord som «hytteskam» «selvisolering» og «søringkarantene» med i toppsjktet? 

Sjekk NRK-sak her

Det er en ny hverdag for oss alle. Vi skal ikke møte hverandre, reise, eller arbeide og snakke sammen, slik de fleste av oss har hatt for vane å gjøre. Koronaviruset er skremmende, og alle må yte sitt for å begrense smitten. Situasjonen gjør også noe med språket vårt. Nye ord som «dorullskam», «vinchat» og «hyttepoliti» vitner om at mange av oss har behov for å dra på smilebåndet over den absurde situasjonen vi befinner oss i. Når vi ikke kan møtes for å samhandle, sanse hverandre og le sammen, er de skriftlige ordene i sosiale medier, gjerne med et humoristisk tilsnitt, det som skal til for at vi kjenner på en glede og et fellesskap fra skjerm til skjerm. I en tid da mange kjenne på både kjedsomhet og ensomhet er disse nyordene noe som kan være med på å skape mening i tilværelsen.

I tillegg til å bidra til å ufarliggjøre og utholde en uoversiktlig farlig global virusinfeksjon, kan også neologismer som eksempelvis «koronadugnad” og “solidaritetsdugnad” motivere oss til å holde ut og holde oss hjemme. Dugnad, som kommer av norrønt dugnaðr er også beslekta med norsk «duge» og blir av mange ansett som utprega norsk, i 2004 ble ordet kåret til Norges nasjonalord. Når myndighetene nå ber oss om å delta på hjemmedugnad er dette noe helt annet enn det de fleste forbinder med tradisjonell dugnad, som ofte innbefatter å møtes et sted, gjerne over hammer eller malekost. Denne nye koronadugnaden går tvert imot ut på å ikke møtes i det hele tatt, man skal holde seg så alene som mulig i hjemmet. Ved at våre politikere bruker ordet dugnad får man fram verdigheten i dette å sitte inne - man gjør det for nasjonen, man kan føle seg skikkelig norsk uten å dra på hytta. Vi skal nå heller føle på skam ved den sistnevnte tanken.

Nye Idéer kræver ogsaa nye sterke Ord, sa forfatter Camilla Collett i essaysamlingen Mod Strømmen i 1885. Koronasituasjonen er noe de fleste av oss ikke kunne forestille oss for kort tid siden. På NRK.no kan du nå melde inn nye koronaord du har kommet over, og hos Universitetet i Bergen på korpus.uib.no kan du følge med på nyord som har vært i bruk de siste dagene. For også dette er en dugnad, også med ord skal Koronafaren bekjempes. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar