20210312

CV

U T D A N N I N G

Cand.Philol Nordisk språk, litteratur og mediefag Universitetet i Agder. 1992-1999. Diverse fag Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Bergen.


E R F A R I N G


Markedsansvarlig i Kollektivet AS 2017 - d.d.

Markedsansvarlig Gleditsch-prosjektet (tidl. Feministisk Julekalender) Kristiansand 2021 - d.d.

Universitetsbibliotekar ved Universitetet i Agder 2000 - 2017.

Rådgiver 20 % ved Pedagogisk utviklingssenter 2015 - 2017.


 

S T Y R E R /  V E R V


Styremedlem Kollektivet AS 2018 - d.d.

Varamedlem (V) Kristiansand bystyre 2019 - d.d.

Lokallagsleder Norges Venstrekvinnelag 2015 - 2019.

Styremedlem Kristiansand Boligselskap 2015 - 2019.

Sentralstyremedlem, Norges Venstrekvinnelag 2014 - 2016.

Styremedlem, Digin 2009 - 2010.

Styremedlem, Senter for likestilling, Universitetet i Agder 2008 - 2009.P R O S J E K T E R  &  P U B L I K A S J O N E R


1999 Hovedfagsoppgave og forskningsartikkel i «Jan Erik Vold og Jan Erik Vold» 2000 Cappelen Akademisk.

Søgnedesign - medetablerer 2003 Søgne Gamle Prestegård.

Quartfestivalen 2003-2005 - Prosjektleder Informasjon og litteratur UiA/Quart.

Rock city - Cultiva - prosjektmedlem 2004.

Blaude konsonanter, prosjekt og bok - etablerer 2012 - d.d.

E-bok prosjekt og forskningsartikkel - prosjektleder - Universitetet i Agder 2012 - 2014.

Kildekompasset 2012 - 2017 - prosjektmedlem - Universitetet i Agder.

Feministnettverk Sør - etablerer - 2020 - d.d.

Feministisk julekalender (senere Gleditschprosjektet) medetablerer 2020 - d.d.FE R D I G H E T E R


Språk

Norsk morsmål

Engelsk flytende skriftlig og muntlig

IT
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar