20121017

Taus kunnskab?

Kildekompasset er et nettsted der du blant annet får hjelp til hvordan man refererer til kilder når man skriver en akademisk tekst: 
"Som student er det viktig at du lærer deg grunnprinsippene for korrekt kildebruk og sitering. Det kan dessuten være nyttig å avklare med veileder hvilken stil som anbefales for ditt fag. Hvis det ikke er anbefalt noen stil for ditt fag, er det viktig at du velger en standardisert stil og bruker denne konsekvent" (Kildekompasset)
Prosjektleder Hilde Daland oppdaget at dette med valg av referansestil var taus kunnskap hos mange av de som behersket dette. Dette skriver vi litt om i en vitenskapelig artikkel prosjektgruppa holder på med i disse dager:
Kildekompasset.no

For some researchers sitationstyles may be some form of tacit knowledge, "experience-based knowledge and knowledge obtained in the exercise of an activity trade or profession" (Wikipedia.no, our translation. One of the goals of this project is to enlighten and verbalize the tacit knowledge of referencing style among many students and some researches. Reference management is a practice, but also a set of rules within a certain system that must be explaned and discussed.
På Kildekompasset blir referansestilene mer enn taus kunnskab. Ulige stiler gis riktig betegnelse og er systematisert og beskrevet slik at de kan innlæres og diskuteres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar