20130503

Ordskifte: Rus

I går var det Ordskifte med tema Rus. Panel var Dagfinn Haarr, Kari Henriksen, Lars Faksvåg og Nils Christie.

Ord ble skiftet:

Christie: det er alkohol som er det store problemet, ikke narko.

Faksvåg: alkoholen verner vi om..80% klarer det. Men hva med de 20% som ikke klarer det? Haarr: helseutgiftene og dødsårsaker kommer av alkoholproblemer.

Harr: Ille nok med tobakk/alkohol, trenger ikke flere legale rusmidler...
- Belønningssenteret i hjernen, vi vil lure det med å bruke ytre stimuli, så endrer genene seg i hjernen, og craving: man blir ein slave!
- Jeg får mindre og mindre behov for å moralisere! Det er ikke det det handler om!

Henriksen: Henvisningsmanien: Vi har fått er Spesialiset samfunn. Vi må se hverandre som "hele mennesker."

Harr: Heroin er egentlig morfin!

Christie: Fins mange slags rus: Kjærlihetsrus er helt toppen! Arbeidets rus..

Christie: alt for seine sjenketider her byen, slutt å sjenke kl 23..(latter)...ok, kl 24, da..

Spørsmål fra salen: Frislipp av cannabis?:
Henriksen og Haarr: Nei! For stor helseskade.
Christie og Faksvåg: Ja!

Christie: Legalisering av cannabis, "dette er ikke annet enn grønnsak?" Jeg synes det bør legaliseres, men det er et farlig stoff! Man må f eks si Fy fy ikke gjør det på skolen, hør på doktoren, skadelig for lungene. Lage det vanskelig å få tak i!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar