20140110

Kronikk og debatt #litteraturpolitikk #bokbransjen

Statssekretær i Kulturdepartementet, Knut Olav Åmås hadde denne kronikken i Dagsavisen 8 januar. Der han blant annet slår fast at "innkjøpsordningene for litteratur er omfattende og trenger en gjennomgang" I etterkant ble det debatt på Åmås FB-vegg. Professor Kjell Lars Berge skriver bl a:
Som Knut Olav utmerket godt vet, sitter en representant for folkebibliotekene i innkjøpsordningen for sakprosa. Jeg var med i sin tid og etablerte ordningen, og jeg argumenterte meget sterkt for at bibliotekarene skulle være med, ikke minst fordi de kjenner leserne og dedikerte på det opplysningsprosjektet et folkebibliotek alltid har vært, er og skal være. Gode leseferdigheter og erfaringer med kvalitetslitteratur - ikke minst sakprosa - er avgjørende viktig for at samfunnets intellektuelle kvaliitet opprettholdes. Det er ikke for ingenting at lesning prioriteres som "basic competence" og testes i OECD-landene ved hjelp av PISA. Folkebibliotekene er avgjørende viktige for å opprettholde et anstendig leseferdighetsnivå i Norge. Innkjøpsordningene opprettholder kvaliteten på norsk skriftkultur….
Jeg kunne ikke vært mer enig. Noe statssektretær Åmås også sier at han er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar