20140110

Kildekritikk

To ting i livet er sikkert...

Universitetsbibliotekar Birgitte Kleivset tar deg med inn i kildekritikkens vidunderlige verden. Er én pille nok? 


Kommunikasjon og ærlighet
Leser rådgiver i Netlife Research, Ida Aalen, i Dagens Næringsliv (6.1.14), sitere publikasjonen Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? av Trygve Gulbrandsen og  Ingunn Eriksen på at "19 prosent av kommunikasjonsrådgiverne som innrømmet at de selv hadde holdt tilbake opplysninger fra journalister det siste året. 69 prosent av kommunikasjonsrådgiverne mente kollegaene deres var ærlige, mens 59 prosent av journalistene mente det motsatte: at kommunikasjonsrådgiverne i liten grad var preget av ærlighet".

Aalen spør seg: "Hvordan vil det slå ut når kommunikasjonsavdelingene skal lage innhold hvor det ikke kommer noen utenfra og stiller kritiske spørsmål? (...) For pressens viktigste oppgave er tross alt å være kritisk, å avsløre, være etterrettelig. Å bringe ting ut i lyset, som andre helst skulle ønske forble i mørket." 


Du må bære kritisk og etterrettelig. Produsent - basere deg på troverdige kilder. Hva er troverdige kilder?

  • Wikipedia?
  • Fagfellevurdert?
  • Deg selv - det man allerede vet?

VIKO - film - ta test!
- ta for god fisk

La oss være kritiske til hverandre!Lenker:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar