20140211

Å arbeide med arbeidslivet

Mye av livet vårt tilbringer vi på jobb, og det er viktig å arbeide aktivt med å etablere og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Men hvordan gjør man det? I kronikken "Dårlig stemning på jobb" i Fædrelandsvennen i dag, skriver psykolog Tor Åge B. Eikerapen at det er avgjørende "å trene medarbeidere på grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, som det å gi tilbakemeldinger", dette bidrar til en organisasjonskultur som takler uenighet på en konstruktiv måte. Eikerapen argumenterer også for viktigheten av å ha "tydelig avklarte roller, definerte ansvarsområder og forventninger på jobben. - Man bør etablere samspillsregler som definerer noen felles forventninger om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre på jobb, sier organisasjonspsykologen i Fædrlandsvennen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar