20150519

Camilla-forskning

Jeg holder på å skaffe meg tilgang til brev til/fra Camilla Collett og Oscar Wergeland. Og har fått gode svar på hvordan fra Nasjonalbiblioteket:

De tidligste brevene fra Camilla til broren er trykt i Leiv Amundsens "Camilla Colletts og Peter Jonas Collett. Dagbøker og breve". Stort sett alle de senere brevene fra Camilla til broren Oscar finnes i maskinskreven avskrift i arkivet Ms.4° 3496 - og det er digitalisert og ligger ute på NB's nettsider.
 Fra broren til Camilla Collett har vi bare registrert to brev, og de finnes som original i Brevs. 505a og som maskinskrevne avskrifter av Leiv Amundsen i Brevs. 670. Avskiftene er ikke digitalisert, men vi kan ev. sende kopi/skann av disse avskriftene.. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar