20150521

Det vitenskapelige publiseringssystemet i krise.


Godt i Aftenposten i dag av Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, UiO : Les artikkelen her

"Metodene for vurdering av vitenskapelig kvalitet er i krise. De siste 20 årene har bedømmelse av vitenskapelig innhold, der kvalifiserte kolleger leser og begrunner, i økende grad veket plass for bibliometriske mål - siteringsmengde og antall publikasjoner i bestemte tidsskrifter. Dette gir enkle tall som det ikke krever fagkunnskap å forstå.""Oppmerksomheten flytter seg fra vitenskapelig nysgjerrighet til markedsføring. Tidsskriftene søker mot de store flokkene. Det spektakulære fortrenger nitid etterprøving fordi det siste får mindre oppmerksomhet. De samme analysene blir resirkulert med små variasjoner for å utvide produksjonsmengden."

Les hele artikkelen her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar