20150820

Bildebruk i bloggen din

En ny studie om blogging ved UiA peker på at studentblogger kan inneholde færre illustrasjoner/fotografier enn man kanskje skulle trodd. Forskerne Rambø og Kvåle diskuterer om dette har med tekniske årsaker å gjøre eller medial usikkerhet.
Det første man kan tenke på når det gjelder bildebruk i blogg eller på en nettside er at, som andre typer åndsverk, er det forbudt å «publisere kopier av andres materiale på Internett / for allmennheten»  - om ikke opphavspersonen har "vært død i 15 år og det er mer enn 50 år siden bildet ble tatt." Les mer på DelRett.no.


Bilder til bloggen din
  1. Bruk bilder du har tatt selv, elelr du har spurt om lov til å bruke (f eks kan man strømme bilder direkte inn fra Instagram via Snapwidget.com)
  2. Bruk bilder fra Colourbox - gratis for UiA-studenter
    • Fri bruk av bilder til nettsider, markedsføring og studentavis, undervisningssammenheng, studentoppgaver
    • Man kan laste ned inntil 30 bilder per måned
    • Bildene kan bearbeides om ønskelig
    • Bildene kan ikke brukes til kommersielle formål
Personvern (tekst kommer)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar