20150610

NO 120 Informasjonskompetanse i Akademisk skriving

Kursplan: Informasjonskompetanse
ved Hilde Daland og Birgitte Kleivset


1. Kom i gang (22. juni 2015)

Læringsmål
 • Vite hva Informasjonskompetanse er
 • Vite hva slags type informasjon man trenger i oppgaveskriving

Forelesninger
 1. Hva er Informasjonskompetanse (vs digital kompetanse) v/Birgitte
 2. Oppgaveskriving v/ Hilde
 3. Blogg som skriveverktøy og tenketank v/Birgitte

Oppgaver til Workshop
 1. Opprett en blogg
 2. Begynn å søke informasjon
 3. Les artikkel:
  1. Rekdal, Ole Bj. (2009). Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften. Tidsskrift for samfunnsforskning. (50)3 367-383. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/03/art05


2. Kom deg videre (23. juni 2015)

Læringsmål
 • Kunne finne bøker og artikler innen et spesifikt emne i Oria
 • Kunne bestille/reservere bøker og artikler i Oria
 • Kunne finne en bok på hylla

Forelesninger

 1. Success - Informasjonssøk v/Hilde
 2. Hvordan vurdere kvaliteten på bøker og artikler ved hjelp av Kildekompasset.no? v/Birgitte

Oppgaver til Workshop
 1. Finn en relevant bok i Oria, finn og lån den selv på UB.
 2. Finn tre fagfellevurderte artikler i Oria, last dem ned, skriv dem ut og vurder dem ved hjelp av Kildekompasset.no - legg dine refleksjoner/vurderinger ut på bloggen din.
 3. Les artiklene
  1. Vyrje, Magnus Stray. (2012). Åndsverk og plagiat : noen refleksjoner. Jussens Venner, (47)1 69-81. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/jv/2012/01/art01
  2. Elvestad, Eiri og Aalberg, Toril. (2007) Når metodekunnskapene svikter. Norsk Medietidsskrift (14)2, 188-191. Hentet fra: http://www.idunn.no/nmt/2007/02/nar_metodekunnskapene_svikter


3. Kom i mål (24. juni 2015)

Læringsmål
 • Vite hva Kildekompasset er og hvordan det kan brukes
 • Kunne finne og kildekritisk vurdere fagfellevurdert artikkel
 • Kunne laste ned artikler i fulltekst
 • Vite noe om hvordan man refererer en tekst og lager litteraturliste
 • Vite noe om hvordan man vurderer kvaliteten på bøker og artikler

Forelesning
 1. Åndsverkslov og referansehåndtering v/Hilde
 2. Oppsummering av pensum: Informasjonskompetanse; søkeprosess, kildekritikk og referansehåndtering

Oppgaver til Workshop 12-16
 1. Tilbakemelding på tre blogger mht Fagfellevurdering og kildekritiske refleksjoner
 2. Lag en Bibliografi, bestående av tre fagfellevurderte artikler og en bok

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar