20150611

Poetene kommer #IbsenHamsunAnnabelle Despard (1943-) er lyriker, forfatter, redaktor, forsker og oversetter, bosatt i Kristiansand. Hun har skrevet fem diktsamlinger og en prosabok om sin engelsk-norske oppvekst, og har sammen med andre forfattet lærebøker. Hun har oversatt mange artikler, kataloger til utstillinger, vitenskapelige utredninger og andre publikasjoner innenfor kunst og kultur, Annabelle Despard var tidligere førsteamanuensis i britiske studier ved Universitetet i Agder (tidligere Agder distriktshøyskole og Høgskolen i Agder) 1976- 2009, derav prorektor 1993-94.

Despards mest kjente dikt, "Skal du dø først"/"Should you die first" ble i 2002 publisert over 2000 steder i London, som en del av det populære prosjektet Poems on the Underground og dermed lest av millioner hver dag. 

Andre titler fra Despards hånd er Tyngdekraft, (1997), Bølgende lang som Amerika (2001) og Danseskolen (2005). 
I 2015 kom biografien kom diktsamlingen Ved helt riktig måne på Cappelen Damm.


Paal-Helge Haugen (1945), bosatt i Songdalen i Vest-Agder, er kalt "en av sin generasjons fremste lyrikere". Han er opptatt av å skape kontakt mellom lyrikken og andre kunstarter, som musikk og billedkunst. I sine dikt benytter han lokal fortellertradisjon, samtidig som han er inspirert av den engelskspråklige modernismen. Han har vært særlig opptatt av hvordan et nedarvet religiøst språk som er i ferd med å forsvinne, kan brukes i samtidens sekulære poesi. Haugen har også skrevet barnebøker og virket som oversetter.

Haugen var i 1960-årene tilknyttet kretsen rundt tidsskriftet Profil og utgav gjendiktningene Blad fra ein austleg hage og Kinesisk lyrikk før han debuterte som lyriker med På botnen av ein mørk sommar 1967.

Fra begynnelsen av 1990-årene konsentrerte Haugen seg om musikkdramatikk, som en utprøving av poesiens muligheter innenfor andre arenaer enn bokformatet.

Paal-Helge Haugen har hatt en rekke verv innen norsk kulturliv og fått flere priser for sitt arbeid, bl.a. Norsk Kulturråds litteraturpris 1968, Doblougprisen 1986 og Kritikerprisen 1990. Han fikk TONOs Edvard-pris (for beste tekt til musikk) for verket The Maid of Norway 2001.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar