20150917

#nuvkonf15


Norgesuniversitetet er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og gir råd til departementet innenfor  bruk av teknologi for læring og fleksibel utdanning. Norgesuniversitetet finansierer utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler, for å fremme utvikling og bruk av teknologi for læring.

Søk om prosjektmidler

Norgesuniversitetet driver også kunnskapsutvikling, bl a gjennom undersøkelsen Digital tilstand og med hjelp av ekspertgrupper, som arbeider tematisk, henter inn, bearbeider og sprer kunnskap om sentrale deler av kunnskapsfeltet.

Sist uke var aktører fra høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet samlet i Tromsø for å diskutere bruk av læringsteknologier. 

Se omtale av konferansen

Sjekk #NuvKonf15 på Instagram og Twitter 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar