20170519

Referat fra møte 16/5 SoMeUB

 • Kampanjeerfaringer og ideer til studiestart
  • Planlegge Studiestart #UB #samskaping - Roger inviterer 
  • Bibliotekuke - en etter semesterstart
  • Buttonsmaskin - Roger/Birgitte bestiller  
  • Senere: Adventskalender, Kildekritikkbar
  • Tema:
   • Proquest - Mercandise - Line brukertester å lage konto
   • BookFace - del f eks @snapchat
 • UiA.no - Aktueltsida -avklare
 • Konferanser: World Learning Summit / Lek-seminar
 • Nye vaktdager:
  • Mandag: Roger
  • Tirsdag: Birgitte
  • Onsdag: Line
  • Torsdag: Birgitte
  • Fredag: Jimi
 • SoMe-plan august-desember: Roger lager deledocument. Vi fyller inn stoff til "våre" dager.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar