20180219

Likestilling og #MetooAkademia

I 17 år arbeidet jeg ved en høgskole/universitet. Jeg var tillitsvalgt medlem/leder av Likestillingsutvalget og satt også i AMU de siste årene. Jeg opplevde at saker som angikk kvinner, som ulik lønn, sexstrakassering og glasstak ikke var tema man ønsket å snakke om i ledergrupper eller arbeidsmiljøkretser. Og vi som allikevel tok bladet fra munnen ble oversett og nedvurdert. Karriereveien ble stengt, siden jeg ikke «satt nok på kontoret,» og jeg så meg nødt til å finne en annen karrierevei. Her deler jeg noen tiltak jeg mener må til for å gjøre arbeidsvilkårene like gode for kvinner og menn i Akademia.


  • Kvinner og menn skal tjene likt i samme stilling. Dette er merkelig å måtte slå fast som et prinsipp i 2018, det er en selvfølge, ikke sant? - Nei, ikke i UH-sektoren, der tjener kvinner 90% av det menn tjener, og burde jo egentlig få gå hjem fredager kl 12 som kompensasjon? Slik det er nå får mange menn tilbud om mer lønn enn kvinner allerede ved ansettelse - og mange av oss har sett mannlige kolleger raskt oppnå både mer lønn og posisjoner, sammenlignet med kvinnelige ansatte. Fagforeninger må ta delansvar for denne ubevisst urettferdge lønns- og karrierepolitikken. Her man man gå til bunns i tallene, og endre på rutinene. Kvinner skal tjene det samme som sin mannlige kollega.
  • Mulighet for hjemmekontor og tilpassning i arbeidssituasjon. Mange kvinner er dobbeltarbeidende og ser nødt til å gå ned i stillingsprosent pga av at det kreves eksta tilgjengelighet av kvinnelige ansatte, de skal «sitte på kontoret.» Dette gjør at kvinner taper økonomisk og karrieremessig. I en tid med epost og bredbånd bør det være kurant for de som ønsker det å arbeide off campus noen timer i uka. 
  • Informasjon om seksuell trakassering og mobbing skal samles inn, undersøkes og forskes på. Blant UH-ansatte gjøres ikke dette. Det er også viktig at når en institusjon får inn varsler, uansett form og tidspunkt, skal det tas alvorlig - og med det gode. De fleste ansatte bruker ikke varsler for å skade, men for å si fra om uønsket og skadelig oppførsel. Det er ikke varsleren som skal tas. Institusjonen, med HR-avdeling skal være genuint interessert og håndtere varselet skånsomt og profesjonelt med stor grad av skriftlighet og omforente referater.
  • Kronprinskultur: Ledere av alle kjønn må slutte å bevisst eller ubevisst gi mer uformell og formell oppmerksomhet, bedre lønn, større sannhedsverdi og større ansvar til mannlige ansatte

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar