20140107

Kommunikasjon og ærlighed

Leser rådgiver i Netlife Research, Ida Aalen, i Dagens Næringsliv (6.1.14), sitere publikasjonen Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? av Trygve Gulbrandsen og  Ingunn Eriksen på at "19 prosent av kommunikasjonsrådgiverne som innrømmet at de selv hadde holdt tilbake opplysninger fra journalister det siste året. 69 prosent av kommunikasjonsrådgiverne mente kollegaene deres var ærlige, mens 59 prosent av journalistene mente det motsatte: at kommunikasjonsrådgiverne i liten grad var preget av ærlighet".

Aalen spør seg: "Hvordan vil det slå ut når kommunikasjonsavdelingene skal lage innhold hvor det ikke kommer noen utenfra og stiller kritiske spørsmål? (...) For pressens viktigste oppgave er tross alt å være kritisk, å avsløre, være etterrettelig. Å bringe ting ut i lyset, som andre helst skulle ønske forble i mørket." 

Jeg skulle gjerne ha lenka til artikkelen, på nett eller Atekst - håber den er på plass digitalt snarlig... Nå er artikkelen lagt ut: http://www.dn.no/forsiden/etterBors/article2744304.ece

Les mer om kildekritikk og informasjonskompetanse her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar