20150309

Kildekritikk-film

Case: Kildekritikkfilm som udgangspunkt for SoMe-innlegg i relansering av Kildekompasset medio mai 2015.
1.     Oppgaven som du skal skrive, skal prøve å forklare et fenomen på best mulig måte.
2.      I akademisk arbeid trenger man å veie ulike informasjonskilder nøye opp mot hverandre.
3.      Flere sider av en sak skal belyses
4.      Kildekritikk er et sett med prinsipper for å vurdere troverdigheten til kilder
5.      Du må vite hvilke kilder du skal ta vare på (og kunne begrunne hvorfor du velger nettopp disse)
6.      En systematisk tilnærming vil være å spørre seg: Hvem, Hva, Hvor, Hvorfor, Hvordan og Når
7.      Kildekritikk er også å være kritisk til seg selv
8.      En kilde kan ha både styrker og svakheter, muligheter og begrensninger. Kilders ulike verdi avgjør i hvilken grad du kan vektlegge dem i arbeidet ditt.
9.      Fagfellevurdering er en kvalitetskontroll som gjøres ved at forskerens artikkel blir vurdert av andre forskere.
10.     Kvaliteten på ditt akademiske arbeid avhenger av kvaliteten på kildene du benytter.
11.     Sørg for å stå på skuldrene til kjemper!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar