20170406

Fake news - Hva og hvorfor?


Tusen takk for en lærerig dag, og afor at jeg får komme å snakke om informasjonskompetanse og kildekritikk.

UB - 30 ansatte, Fag & formidling, master/doktograd, forsker, kurs, veiledning, ansvar for biter av samlingen: Skjønnlitt, Språk, Kommunikasjon

Ting har forandra seg: skrev vi hentebrev til studentene  - sms

Vrimlehallen

Campus ny - De første årene 2 stander som gikk igjen: Fvn + SNL
Biblioteket - spørre etter et tema så gav bibliotekaren din en bok (full kontroll)
Oria - 800 000 bøker, 20 000 tidsskrifter, materialetyper - Information obesity - Supermarked.
Loff - Toro - lage middag fra bunnen av.

Informasjonskompetanse:
Gode kilder til informasjon:
 • Atekst  Fake news Stewart og Trump - Post Truth - Alternative facts
 • Oria - Fagfellevurderte artikler - Hva er fagfellevirdering?
Ny tid - nye praksiser - ta med ut i samfunnet - hva skal vi stole på.
Ekkokamre (SoMe) - Bibliotek: Vi må møtes - Litteraturhus - SoMe
 • Vrimlehallen Mangfold - grupper - politikk, religion, idrett, kultur - Ytringsfrihet
Opplysningstida - Gutenberg gjenoppfant trykkpressa - infoeksplosjon - pamfletter - Luther - Protestant - Franske revolusjon - demokratisering av nasjoner -
Demokratisering av Vesten - Johan Sverdrup

AKADEMISERING - er svaret - MER utdanning - globalt - Koster penger (morfar)
 •  Følgedialogen: Mer demokrati - Mer debatt - Mer forskning
 • Forskning er ikke gratis - Open Access - hacke - Global
 • Informasjonskompetanse
  • Søk - Oria - Fake News - Fagfellevurderte artikler
  • Kildekbruk : historien om 
  • Kildekritikk - Martin Luther King (SoMe ansvar) Vi har ALLE et ansvar
  •  
  •   • Tøysete - eller ikke egentlig - Astrid Lindgren - Nobelprisen i Litteratur
 •  Pippi - sitat
 •  
 •  
 •  
 • - informasjonseksplosjon - gutenberg - trykkpressa - produksjon -  "fake news" -> opplysningstida - utdanningseksplosjon - rett til å gå på skole
 • Kilekritikk - prinsippene - historievitenskapen  - Kildekompasset
 • Bibliotek før og nå: bibliotekar/gruppe som kvalitetssikra biblioteket - Gud
 • Pakker med bøger vi kjøber 7-800 000 ebøker, 
 • Information obesityFake news

1985 

Populisme - "type kommunikasjon"
Satire - så kommer 2016....
politikere som rettferdiggjør sin politikk ved å appellere til folket og ved å argumentere på en folkelig måte. Denne kommunikasjonen er også opptatt å kritisere ulike eliter i samfunnet - enten det er akademikere, de etablerte partier, dommere, mediene eller finanseliten. Populister har også et ekskluderende element, det vil si at de mener det er visse grupper som ikke tilhører folket. Det kan være alenemødre, innvandrere, homofile, trygdesnyltere eller kriminelle. (jf Store norske leksikon)

 • Enkle løsninger - forstå
 • Gruppetilhørighet - fatisk kommunikasjon - innholdsløst språk for å vise tilhørighet
 • "radikaliseres"
 • Nye medier (SoMe - Hagen)

Medisinen:
 • Mer demokrati - engasjement
 • Tony Morrison
 • Journalister
 • Graveteam
 • Faktasjekk
Teame up - gjeng - Akademia - SoMe

Bibliotek
 • det motsatte av fake news
 • opplysningstida - den franske revolusjon
 • frihet likhet og fellesskap
 • bokhyllen er en stige som fører til Overmandens lige
 • grovhetsskala 
 • bøker (T leser ikke bøker - studenter foretrekker papir)
 • hardt arbeid
 • Kildekompasset - Referanse (gjennomsiktighet - ikke posesuppe) - Kildekritikk
 RÅD:
 • "When in doubt, doubt" #TenkLittPåDet
 • Spør Hvem, Hvordan, Hvor, Hvorfor, Når?
 • Kildekompasset.no (gjennomsiktighet) 
  • Enkelt (dopamin)
  • Støtter et vitenskapelig tankesystem - dyp tro på logikk
  • Forsterking (enkelt / støtter vitenskapen - enda mer opptatte av KK)
  • Flokken - vi støtter hverandre i kunnskapsjakten, vi stiller hverandre (ubehagelig spørsmål - journalist) - Hvor har du det fra, argumenter, bryt meninger, engasjer - hjernen - tenk med ditt vitenskapelig hjerte


Rest:
Pippieksempelet:
- Pippi (hvorfor - enkelt forklaring)

Fake news som effektiv kommunikasjon - Trump
"Having been accused of lying, Trump defended himself by saying that he practised what he called «truthful hyperbole,» «an innocent form of exaggeration — and a very effective form of promotion.» (intervju med Judith Butler)"
Overdrivelse: Reklame - effektiv - Trening  


Hvorfor er Fake news så effektivt? - Pippi -

Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Time
av  Michael Shermer


Hvorfor elsker folk fake news? Hjernen, baby
 • Enkelt (Cognitive simplicity) - forstå dopamin (TV shop)
  • Pippi
  • MAGA
 • Tankesystem Cognitive dissonance - uncomfortable two conflicting thoughts . It’s easier to dispute the facts than to alter one’s deepest beliefs. 
  • Crowd size
   • Obama
   • Trump
    •  Alternative facts
 • Forsterkning Backfire Effect - symbolpolitikk
  Cognitive simplicity and dissonance leads to a peculiar phenomena in which people seem to double down on their beliefs in the teeth of overwhelming evidence against them.
 • Flokken Tribal unity  This means being consistent in agreeing with our other group members—whether that group is our political party or our religious faith—that we will not stray too far from our group’s core beliefs.
Medisinen mot Fake News er nysgjerrigheten for det komplekse (bibliotek, empatien:
 • Faktasjekking
 • Kildekritikk - to bølger (Gutenberg- Opplysningstida / WWW)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar