20170424

SoMeUB

Referat fra møte i SoMeUB 24/4 2017
Roger, Line og Birgitte

Første del av møtet hadde vi besøk av SoMe-koordinator ved UiA, Øivind. Vi fikk gode tips om 
 • Snapchat - Slippe studenter til; Roger oppretter konto, får med student. Kulturbygging 
 • Facebookannonsering kr 0-100 + moms
 • Enkle kampanjer / konkurranser (eks del et bilde)
Kort evaluering av #AkademiskPåskeegg

 • Colourbox: UB bruke selv? - Vise fra stand, pålogging 8(!) steg for en student 
 • SoMe på nettsidene, Line undersøker
 • Planlegging viktig: Vi planlegger semesterstart i god tid.
 • Spørsmål
 • Hvordan svare
 • Trekke vinnere
 • Engelsk/Norsk
 • Premier

Birgitte setter opp nytt møte med bedre tid til å diskutere 

 • #AkademiskPåskeegg – evaluering
 • SoMe-plan mai/juni
 • Semesterstart
 • Økonomi
 • Status - SoMe-rapport (1/5)
 • Eventuelt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar