20140211

Nettverkssamling

 Nettverkssamling Skolebibliotek VGS  i B2 006 

10.00 - 10.30:                     Presentasjon av deltagere, samt informasjon fra fylkesbiblioteket
10.30 - 11.00:                     Omvisning v/Birgitte (UBB(D3 > DK) 
11.00 - 12.00:                     Lunsj (Lilletunstua)
12.00 - 13.30:                     Siv snakker om opphavsrett og kildekompasset
13.30 - 13.45:                     Pause

13.45 - 14.30:                     Birgitte snakker om Kildekritikk og nyttige tjenester 

Spørsmål og svar:

  • planverk
  • digital kompetanse
  • ndla: lettere å finne god informasjon enn før


Erfaringer #Tid#Kilder#Perspektiver#Kjedelig#Fordommer#Bekrefte#Sosialt
Teknikker "regler"
#Avsender#Hensikt#Kilder
#Hvem#Hva#Hvor#Hvorfor#Hvordan#Når?
#Troverdighet#Objektivitet#Nøyaktighet#Egnethet (Viko)

Sosialt aspekt: Kan vi bli mer kildekritiske sammen? #SoMe
#FagfellevurderteTidsskrifter
#DigitalKompetanse
#Arbeidsprosesser#Skriveprosesser#Søkeprosesser - #Prosess

#SoMe
- perspektiver
- nye kilder
- erfarinmgsdeling
- kunnskap

Digital kompetanse og #SoMe-kompetanse (blogg, fb,insta,#crowdresearch)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar